Court jurisprudences

I ACa 672/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3049433 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2020 r.

I C 1030/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Lubinie

LEX nr 3171034 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

I C 1082/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Lubinie

LEX nr 3171016 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

I C 129/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3076642 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

I C 1411/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 3102506 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

I C 1523/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 3102505 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

I C 1860/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 3063286 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

I C 190/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3054164 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

I C 240/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 3057527 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

I C 322/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3054089 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

I C 50/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 3057528 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

I C 62/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3055679 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

I C 71/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3076549 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

New I C 79/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

LEX nr 3184171 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

I CSK 190/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3149835 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2020 r.

I CSK 202/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3149849 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2020 r.

I CSK 228/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3097163 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2020 r.

I CSK 827/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3152796 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2020 r.

I FSK 1864/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3100034 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

I FSK 1870/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

ONSAiWSA 2021/2/31 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

I FSK 1921/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3091100 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

I FSK 44/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3127356 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

I FSK 881/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167557 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

I FSK 94/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3084260 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

I GSK 2053/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3091184 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

I GSK 2117/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3091118 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

I GSK 400/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3091130 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

I GSK 724/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3091223 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

I GSK 896/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3091151 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

I GSK 930/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3091154 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

II AKa 245/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3102540 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

II AKa 249/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3054973 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

New II AKa 56/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 3159376 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

II AKa 65/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 3159378 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

II AKa 87/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3102542 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

II Ca 1108/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 3105325 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

II CNP 56/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3048219 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2020 r.

II CO 196/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3046280 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2020 r.

II CSK 38/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3149811 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2020 r.

II CSK 663/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3049214 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2020 r.

II FSK 3161/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047490 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2020 r.

II FSK 496/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3084230 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

II FSK 851/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047393 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2020 r.

II FZ 302/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047438 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2020 r.

New III APa 7/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 3183559 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

III C 1233/17 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3169936 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

III K 458/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 3147213 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

III KO 54/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3152838 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 863/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3046544 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 879/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3046546 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 951/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3061739 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

III SA/Po 354/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3084284 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2020 r.

III SA/Po 52/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3061631 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

III SA/Po 89/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3061712 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

III SA/Po 90/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3064110 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.

III SA/Po 94/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3064083 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2020 r.