Court jurisprudences

II SA/Sz 1213/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3046509 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Sz 157/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3048867 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Sz 206/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3046510 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Sz 333/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3053860 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Sz 398/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3046499 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Sz 501/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3046592 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Sz 511/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3063967 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Sz 538/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3048676 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Sz 574/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3046576 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Sz 617/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3048655 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Sz 720/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3048579 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Wa 13/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3071226 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Wa 62/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3084441 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Wa 623/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3075986 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Wr 211/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3048358 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Wr 212/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3048704 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Wr 213/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3048383 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Wr 363/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3048381 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Bk 63/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3048308 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Ke 41/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3046198 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Po 17/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3046538 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Po 48/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3048575 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Sz 44/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3046525 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 355/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091135 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 455/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091200 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 720/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3081941 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 721/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091247 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 722/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3077961 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 723/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3082041 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 724/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3081965 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 725/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3084252 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 726/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3084377 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 727/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3084265 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 728/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3078046 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 729/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091175 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 730/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091162 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 731/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091215 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 732/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3099888 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SO/Ol 16/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3048436 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SO/Ol 31/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3048301 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SO/Ol 39/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3048650 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SO/Ol 47/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3049017 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SO/Ol 62/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3048422 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SO/Ol 70/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3048636 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SO/Ol 8/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3048576 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SO/Sz 4/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3048343 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II W 1048/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3130508 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II W 1328/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3130475 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

I SA/Gl 1634/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3048658 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

I SA/Gl 271/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3044982 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

I SA/Gl 453/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3058199 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.