Court jurisprudences

II AKa 181/15, Znamiona pobicia. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 2396212 - wyrok z dnia 19 stycznia 2016 r.