II SA/Ke 29/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach - OpenLEX

II SA/Ke 29/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2813680

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 1 lipca 2016 r. II SA/Ke 29/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Detka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "(...)" Sp. z o.o. z siedzibą w R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. znak: (...) w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gry na automatach poza kasynem postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.