I SA/Po 247/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - OpenLEX

I SA/Po 247/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2813679

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2016 r. I SA/Po 247/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dominik Mączyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. sp. z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry; postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.