II SA/Bk 659/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku - OpenLEX

II SA/Bk 659/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802023

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 października 2017 r. II SA/Bk 659/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Roleder (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 30 października 2017 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. Z. z siedzibą w O. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi J. W. na czynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) maja 2017 r. nr (...) w przedmiocie propozycji określającej warunki zatrudnienia postanawia na podstawie art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) dopuścić Z. Z. z siedzibą w O. do udziału w niniejszym postępowaniu w charakterze uczestnika

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.