Court jurisprudences

II SA/Kr 1202/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3113039 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SA/Kr 1310/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3113005 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SA/Kr 1348/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3113093 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SA/Kr 1503/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3113124 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 187/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3117510 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 328/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3124175 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 457/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3121559 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 530/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3117627 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 629/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3124178 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 677/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3149067 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 725/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3117537 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 733/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3114711 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 809/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3107150 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 851/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3117633 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 856/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3107464 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 861/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3114720 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SA/Rz 1326/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3118767 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SA/Sz 810/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3145894 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SA/Sz 952/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3146247 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SA/Sz 987/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3145958 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SA/Wa 1483/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3112724 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SA/Wa 2024/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3158801 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SA/Wa 2162/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3118794 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SAB/Kr 155/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3113020 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SAB/Łd 62/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3121509 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SAB/Łd 92/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3119464 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SO/Ke 9/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3115217 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

II W 76/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 3122481 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 686/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3107595 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 704/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3107654 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 712/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3107641 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 828/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3107655 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 829/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3107642 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 830/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3107605 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 837/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3107632 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

I SA/Bk 890/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3112782 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

I SA/Gd 1450/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3107395 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

I SA/Gd 402/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3107618 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 185/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3166692 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 381/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3124150 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 606/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3124297 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

I SA/Gl 718/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3118741 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

I SA/Lu 520/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3124073 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

I SA/Op 203/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3118204 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

I SA/Sz 892/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3107622 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

I SA/Sz 893/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3107649 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

I SA/Wa 1322/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173153 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

I SA/Wa 1628/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173142 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

I SA/Wa 1810/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3166587 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.