Court jurisprudences

III K 64/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3120874 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

III Ns 733/16 - Postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3175184 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

III OSK 10/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117544 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

III OSK 19/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117540 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

III OSK 1930/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3119486 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

III OSK 21/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117595 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

III OSK 265/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117556 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

III OSK 266/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117609 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

III OSK 276/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117518 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

III OSK 3708/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3121595 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

III OSK 4/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117569 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

III OSK 508/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117617 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

III OSK 509/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117568 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

III OSK 532/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117555 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

III OSK 538/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117628 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

III OSK 6/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117597 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

III OSK 7/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117529 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

III OZ 22/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3114760 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

III OZ 49/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3114726 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

III SA/Gd 1145/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3107437 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

III SA/Gd 1163/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3107467 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

III SA/Gd 1164/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3107457 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

III SA/Gd 1165/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3107406 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

III SA/Gd 142/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3107461 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

III SA/Gd 150/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3107423 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

III SA/Gd 24/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3107441 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

III SA/Gd 515/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3107410 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

III SA/Gd 679/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3107436 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

III SAB/Gd 263/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3107446 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

II K 277/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

LEX nr 3150130 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

II K 51/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 3115623 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

II K 537/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

LEX nr 3126732 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

II Ka 258/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 3147534 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

II Ka 260/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 3147539 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

II KK 211/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3117744 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

II OSK 2165/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156840 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

II OSK 2170/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156857 - wyrok z dnia 15 stycznia 2021 r.

II OSK 37/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3124026 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

II OSK 387/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3124294 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

II OSK 394/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3124060 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SA/Bd 1097/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3115343 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SA/Bd 614/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3115080 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SA/Bd 983/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3114502 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SA/Gl 1461/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3107125 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SA/Gl 855/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3107135 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.

II SA/Ke 424/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3149052 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r.