III PSK 124/22, Niewywiązanie się przez pracownika z obowiązku zawiadomienia pracodawcy o nieobecności w pracy, jako uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Przyczyny rozwiązania umowy o prace z przyczyny ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3667200

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.