Komisja Nadzoru Finansowego, Stanowisko UKNF dotyczące prawidłowego wykorzystania w sektorze finansowym rozwiązań w zakresie nawiązywania stosunków gospodarczych bez fizycznej obecności klienta

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2023
Autor:

Stanowisko UKNF dotyczące prawidłowego wykorzystania w sektorze finansowym rozwiązań w zakresie nawiązywania stosunków gospodarczych bez fizycznej obecności klienta

Stanowisko UKNF dotyczące prawidłowego wykorzystania w sektorze finansowym rozwiązań w zakresie nawiązywania stosunków gospodarczych bez fizycznej obecności klienta

Stanowisko zawiera dobre praktyki dotyczące wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa), związanych m.in. z czynnościami jakie instytucje obowiązane, podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), czyli podmioty nadzorowane, powinny podjąć:

podczas wdrażania lub przeglądu stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1–3 ustawy, oraz w celu wypełnienia obowiązków wynikających z dyspozycji art. 37 ustawy w odniesieniu do nawiązywania stosunków gospodarczych z nowymi klientami bez ich fizycznej obecności;

w przypadku korzystania z usług podmiotów trzecich zgodnie z przepisami prawa krajowego.

Praktyki te powinny znaleźć zastosowanie w bieżącej działalności podmiotów nadzorowanych, wykorzystujących...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX