Kredyt hipoteczny a zmienny wskaźnik referencyjny. Omówienie wyroku TS z dnia 3 marca 2020 r., C-125/18 (Gómez) - OpenLEX

Baranowska-Zając Wioleta, Kredyt hipoteczny a zmienny wskaźnik referencyjny. Omówienie wyroku TS z dnia 3 marca 2020 r., C-125/18 (Gómez)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Kredyt hipoteczny a zmienny wskaźnik referencyjny. Omówienie wyroku TS z dnia 3 marca 2020 r., C-125/18 (Gómez)

Warunek umowy kredytu hipotecznego, na podstawie którego stopa procentowa odsetek, jako wynagrodzenia przedsiębiorcy kredytowego, do zapłaty których zobowiązany jest konsument, jest stopą zmienną i uzależniona jest od określonego wskaźnika referencyjnego dla kredytów hipotecznych przewidzianego w przepisach prawa krajowego, objęty jest zakresem zastosowania przepisów o nieuczciwych warunkach w umowach konsumenckich - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. Sąd krajowy ma obowiązek zbadania prostego i zrozumiałego charakteru warunku umowy kredytu hipotecznego przewidującego oprocentowanie tego kredytu w oparciu o zmienną stopę procentową. W przypadku uznania takiego postanowienia umowy kredytu za postanowienie o nieuczciwym charakterze, sąd ten, aby nie doprowadzić do niekorzystnego dla konsumenta unieważnienia umowy, powinien zastąpić wskaźnik zmienny wskaźnikiem o charakterze dyspozytywnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?