Włodarczyk Grzegorz, Stanowisko UKNF w sprawie utrwalania kontaktów z klientami - propozycje wdrożeniowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Stanowisko UKNF w sprawie utrwalania kontaktów z klientami - propozycje wdrożeniowe

W dniu 23.12.2021 r. zostało opublikowane Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie utrwalania kontaktów z klientami firm inwestycyjnych , które jest interpretacją przepisów systemu MiFID II przez UKNF w materii, która nadal, pomimo ponad trzech lat od wejścia w życie przepisów systemu MiFID II, nastręcza trudności, zarówno interpretacyjnych, jak i praktycznych – wdrożeniowych. Wskazane stanowisko należy czytać przede wszystkim przez pryzmat polskich przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz unijnego rozporządzenia 2017/565, ale poglądowo należy także pamiętać o przepisach dyrektywy MiFID II oraz Q&A ESMA. Niniejszy komentarz przybliża tę materię, skupiając się także na aspektach praktycznych wdrożenia wskazanych przepisów, a przede wszystkim stanowiska UKNF.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX