Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Procedura wstrzymywania transakcji i blokady rachunku

Ustawa z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – dalej u.p.p.p. / ustawa z 2018 r. – zastąpiła z dniem 13.07.2018 r. poprzednio obowiązującą ustawę o tym samym tytule . Komentarz przybliża nowo wprowadzone przepisy dotyczące procedury wstrzymywania transakcji i blokowania rachunku, szczegółowo określone w przedmiotowej ustawie. Niniejszy komentarz swoim zakresem obejmuje najbardziej istotne zmiany wprowadzone ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tzw. ustawą pralniczą, które zostały zestawione z poprzednio obowiązującą regulacją.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?