Orłowski Grzegorz, Czas pracy w Kodeksie Pracy - wybrane zagadnienia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 3 marca 2014 r.
Autor:

Czas pracy w Kodeksie Pracy - wybrane zagadnienia

Wyczerpujące omówienie podstawowych kwestii dotyczących czasu pracy i uregulowań kodeksowych. Oprócz ogólnych pojęć i norm dotyczących wymiaru, systemów i rozkładu czasu pracy oraz trybu ich ustalania w komentarzu przedstawiono szerzej zagadnienia dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych, niedziele i święta oraz w porze nocnej. Do komentarza dołączono wybór orzecznictwa, wzory kart ewidencji czasu pracy oraz dokumenty Głównego Inspektoratu Pracy i odpowiedzi na zapytania uściślające niektóre sporne zagadnienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX