Likierska Oliwia, Roszczenia lekarzy z tytułu nieudzielenia przez pracodawcę odpowiednich okresów odpoczynku. Glosa do wyroku SN z dnia 11 stycznia 2011 r., I PK 104/10

Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2012/1/87-96
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Roszczenia lekarzy z tytułu nieudzielenia przez pracodawcę odpowiednich okresów odpoczynku. Glosa do wyroku SN z dnia 11 stycznia 2011 r., I PK 104/10

Tytułem wstępu należy wskazać, że Rzeczpospolita Polska od dnia 1 maja 2004 r. jest członkiem Unii Europejskiej, co skutkuje obowiązkiem respektowania unijnego porządku prawnego. Oznacza to bezpośrednie stosowanie tzw. źródeł prawa pierwotnego, jak i tych źródeł prawa wtórnego, które do bezpośredniego stosowania się nadają, a więc rozporządzeń i decyzji. Dyrektywy natomiast, będąc aktami wtórnego prawa unijnego, zobowiązują państwo członkowskie do realizacji skutku nimi przewidzianego, pozostawiając władzom krajowym prawo wyboru formy i metody jego urzeczywistnienia. Są one zatem źródłem zobowiązania rezultatu, które musi być wykonane w terminie wskazanym przez samą dyrektywę . Co do zasady dyrektywa nie obowiązuje jednostek bezpośrednio, gdyż skierowana jest do państwa. Na podmioty prawa oddziałuje przez przepisy prawa krajowego, które ją implementują.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyrokach w sprawie Becker i Marshall ustanowił jednak zasadę bezpośredniego skutku dyrektyw....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX