Klauzule abuzywne a postępowanie przed sądem polubownym z udziałem konsumenta - OpenLEX

Lichoń Kamila, Klauzule abuzywne a postępowanie przed sądem polubownym z udziałem konsumenta

Artykuły
Opublikowano: PPH 2015/7/32-40
Autor:
Rodzaj: artykuł

Klauzule abuzywne a postępowanie przed sądem polubownym z udziałem konsumenta

Niniejszy artykuł odnosi się do ochrony konsumenta przede wszystkim w postępowaniu arbitrażowym. W artykule odniesiono się do instytucji klauzul abuzywnych regulowanych w kodeksie cywilnym , przede wszystkim w kontekście arbitrażu. Ponadto, nawiązano do mediacji – drugiej z najczęstszych metod alternatywnych rozwiązywania sporów (ang. Alternative Dispute Resolution, dalej jako ADR). Aby w jak najpełniejszym stopniu przeanalizować poruszaną tematykę, odniesiono się do regulacji polskich i unijnych. Ochrona konsumentów w dzisiejszych czasach oraz w świetle polityki prowadzonej przez Unię Europejską jest ważnym i wymagającym omówienia problemem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX