Jakie konsekwencje podatkowe rodzi przekazanie kontrahentowi bonów wartościowych w zamian za dystrybucję ulotek?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2005 r.

PYTANIE

Nasza firma (sklep) zawarła z inną firmą X porozumienie, w którym strony wzajemnie realizują usługi na następujących zasadach:

1)

Firma X zobowiązuje się do dystrybucji ulotek reklamujących nasz sklep dla wszystkich klientów firmy X w określonych w porozumieniu terminach

2)

Nasza firma zobowiązuje się do przekazania firmie X bonów wartościowych do realizacji w naszym sklepie.

Zarówno nasza firma jak i firma X nie wystawiają sobie wzajemnie faktur. W umowie nie jest określona wartość usługi (wycena) świadczona przez firmę X.

Jakie konsekwencje rodzi to porozumienie w zakresie podatku dochodowego i VAT?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access