Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2011 r.
Autor odpowiedzi: Brzeziński Artur
Odpowiedzi udzielono: 26 czerwca 2006 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. zajmująca się m.in. gospodarką wodno-ściekową, wywozem nieczystości stałych i innymi usługami dokonała zagospodarowania terenów ujęć wody oraz terenu oczyszczalni ścieków. W ramach zagospodarowania celem było między innymi:

- posadzenie drzew i krzewów wzdłuż granic obiektów w celu zmniejszenia uciążliwości zapachowej i dźwiękowej;

- oddzielenie terenów ujęć od ruchliwych ulic i budynków;

- nasadzenia na skarpach jako ochrona przed osuwaniem się terenu;

- podniesienie walorów estetycznych obiektów przez wykonanie rabat z roślinami dekoracyjnymi wzdłuż dróg dojazdowych;

- walory poznawcze, gdyż posadzono rzadkie okazy drzew i krzewów, a także rośliny objęte ochroną prawną;

- szata roślinna tworząca azyl dla zwierząt.

Na powyższe zadanie spółka otrzymała częściową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ponadto spółka ma w planach utworzyć na terenie oczyszczalni ścieżkę dydaktyczną, w celu propagowania wiedzy ekologicznej wśród młodzieży szkolnej i na to zadanie otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czy poniesione wydatki na zagospodarowanie terenu można uznać za koszty uzyskania przychodu dla spółki? Czy można inwestycję zaliczyć jako środek trwały? Czy inwestycja może stanowić część składową budynku i być liczona wg stawki amortyzacji jak budynek oczyszczalni? Czy koszty urządzenia ścieżki ekologicznej i organizacji różnego rodzaju wystaw o treści ekologicznej organizowane na terenie oczyszczalni stanowią dla spółki koszty uzyskania przychodu?

W obecnej chwili biuro zarządu znajduje się w innej części miasta. Czy będzie miało wpływ przeniesienie biura zarządu za kilka miesięcy do budynku oczyszczalni (takie są plany)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?