Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2007 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 3 stycznia 2006 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna (grafolog) nieprowadząca działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opracowuje od wielu lat jako biegły dla potrzeb sądów opinie w ramach umowy-zlecenia. Nie korzysta obecnie z wyłączenia z zakresu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., gdyż nie jest spełniony warunek dotyczący odpowiedzialności zlecającego za ich wykonanie przez zleceniobiorcę, czyli (co jest poza dyskusją) od dnia 1 maja 2004 r. jego czynności podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Uzyskiwane przychody:

- wielkość przychodów I - XII 2004 r. = 44.600 zł

- wielkość przychodów V - XII 2004 r. = 30.000 zł

- wielkość przychodów I - X 2005 r. = 38.000 zł

Czy korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 z uwzględnieniem treści art. 113 ust. 13 pkt 2 u.p.t.u.? Czy usługi biegłego to usługi prawnicze lub usługi z zakresu doradztwa?

Jeżeli korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa wyżej, to czy dotyczy go zasada "proporcjonalności" wynikająca z art. 113 ust. 9 u.p.t.u. jako osoby, która w myśl u.p.t.u. (art. 15 ust. 1 i 2 u.p.t.u.) rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego przy założeniu, że pod rządami ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - dalej u.p.t.u. z 1993 r. działalności gospodarczej nie prowadził?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?