Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Działka, na której jest usytuowany budynek mieszkalny jednorodzinny, objęta jest planem zagospodarowania, który wskazuje obowiązującą linię zabudowy, w której musi być umieszczona ściana frontowa budynku lub co najmniej 60% jej długości. Działka jest narożna, posiada dostęp z dwóch stron ulicy, został jej nadany numer porządkowy od strony drogi, od której jest wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy. Wg planu nlz to linia ograniczająca obszar usytuowania budynku. Ściana frontowa budynku nie może przekraczać nlz w kierunku linii rozgraniczającej ulicy. Projektant zaprojektował budynek mieszkalny ze ścianą frontową na nieprzekraczalnej linii zabudowy.

Czy jest to zgodne z zapisami planu j.w.?

Na obowiązującej linii zabudowy znajduje się część ściany budynku o długości 9.08 m, z całkowitej długości ściany 24.26 m.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?