Czy możemy , nie narażając się na straty podatkowe i nie tracić możliwości zaliczenia nieściągalnych należności w koszty podatkowe zmniejszyć rezerwę, np. do 50 % wartości sumy faktur i odsetek , ewentualnie rozwiązując rezerwę na odsetki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 13 lutego 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jawna prowadzi księgi rachunkowe. W roku 2001 została utworzona rezerwa na wątpliwe należności- sprawy sądowe, obejmowała ona należności główne, w wysokości 100% wartości faktur oraz 100% wartości naliczonych odsetek. Rezerwa ulega zwiększeniu gdy kolejne długi oddawane są do sądu, a zmniejszeniu gdy są spłacane.

Czy możemy, nie narażając się na straty podatkowe i nie tracić możliwości zaliczenia nieściągalnych należności w koszty podatkowe zmniejszyć rezerwę, np. do 50 % wartości sumy faktur i odsetek, ewentualnie rozwiązując rezerwę na odsetki?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access