Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 28 lutego 2017 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 24 lutego 2009 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna nabyła w 2008 r. prawo wieczystego użytkowania gruntu i w tym samym roku dokonała jego zbycia.

Czy koszty pośrednictwa związanego ze zbyciem tego prawa są kosztem uzyskania przychodu z tej sprzedaży?

Do opodatkowania tego zbycia zastosowanie ma art. 19 ust. 1 oraz art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f.

Te dwa przepisy nie zawierają wzajemnych odniesień - czy można je zatem stosować niezależnie, np. na podstawie art. 19 ust. 1 odliczyć prowizję jako koszty zbycia, a na podstawie art. 22 ust. 6c - koszty nabycia prawa? Czy należy przyjąć, że art. 22 ust. 6c jest rozwinięciem art. 19, chociaż się na siebie nie powołują? A inne koszty, jak podatek od nieruchomości zapłacony za okres od nabycia do zbycia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?