Czy dyrektor szkoły może za zgodą rodziców oddelegować nauczyciela posiadającego aktualne badania psychotechniczne do opieki i przewozu uczniów prywatnym samochodem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2015 r.

PYTANIE

Konkurs lub zawody sportowe odbywają się w miejscowości, do której nie można dojechać komunikacją publiczną.

Czy dyrektor szkoły może za zgodą rodziców oddelegować nauczyciela posiadającego aktualne badania psychotechniczne do opieki i przewozu uczniów jego prywatnym samochodem na tego rodzaju imprezę?

Czy szkoła może w tym zakresie tworzyć własne uregulowania prawne np. w statucie bądź regulaminie?

Jeśli nie, to jakie przepisy tego zakazują?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access