Questions and answers

Czy usługi spedycyjne można opodatkować stawką 8,5% ryczałtu od 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak opodatkować grunt rolny, na którym stoi kościół?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy odliczone w trakcie roku składki ZUS przez ryczałtowca należy wykazać w PIT-28?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy okres tymczasowego aresztowania obniża wymiar urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2021 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć dochód z prowadzonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy pracodawca zatrudniający powyżej 20 pracowników musi tworzyć ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy WPQR może zostać uznany za prawo niematerialne, które może być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Na kogo należy nałożyć obowiązek wykonania robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy od 2021 r. składki społeczne i zdrowotne obowiązują od wszystkich umów zleceń i umów o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak opodatkować dochody z umowy o pracę zawartej z obywatelem Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy OPS musi wydać decyzję o odpłatności za pobyt bezdomnego w schronisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy zmienić wysokość zasiłku stałego w związku ze zmianą sytuacji dochodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy stypendium stażowe finansowane ze środków UE podlega egzekucji na mocy art. 831 § 1 pkt 2a k.p.c.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy się dodatek do wynagrodzenia pracownikowi OPS zatrudnionemu na stanowisku aspirant pracy socjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy pracownik samorządowy, pełniący funkcję kierowniczą może uzyskiwać przychody z tytułu wynajmu mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownik samorządowy, pełniący funkcję kierowniczą może uzyskiwać przychody z tytułu wynajmu mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy rejestracja czasu pracy na podstawie biometrii i geolokalizacji jest dopuszczalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy szkoła powinna co roku zawierać umowę z operatorem telefonicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownik będący pomocą nauczyciela w szkole może zostać zatrudniony na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownik używający samochodu prywatnego w celach służbowych powinien zostać wysłany na dodatkowe badania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy można uznać poddasze za kondygnacje, mimo braku stałych schodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy zamawiający sektorowi muszą sporządzać analizę potrzeb i wymagań?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Czy zwrot nakładów najemcy generuje po jego stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą ulga w spłacie składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaka jest przesłanka legalizująca przetwarzanie danych uczestników konkursu przeprowadzanego online?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak pod rządami nowego PZP należy opisywać noty za wychowanie przedszkolne oraz dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Jaka jest procedura utworzenia filii szkoły artystycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy umowa używania samochodu do celów służbowych powinna być przechowywana w aktach osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak należy postąpić wobec nauczyciela, który zabrał dziennik lekcyjny ze szkoły do domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Od kiedy należy nauczycielowi wyrównać dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaka jest procedura połączenia pięciu szkół w szkoły główne i filialne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kiedy należy podpisać umowę o pracę z nauczycielką, która będzie pracowała w niepełnym wymiarze godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w branżowej szkole II stopnia w formie zaocznej wymagane jest świadectwo promocyjne po pierwszym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak należy wyznaczyć datę kolejnych badań kontrolnych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne