Court jurisprudences

II SAB/Wa 723/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3082041 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 724/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3081965 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 725/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3084252 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 726/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3084377 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 727/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3084265 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 728/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3078046 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 729/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091175 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 730/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091162 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 731/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091215 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 732/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3099888 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SO/Ol 16/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3048436 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SO/Ol 31/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3048301 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SO/Ol 39/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3048650 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SO/Ol 47/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3049017 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SO/Ol 62/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3048422 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SO/Ol 70/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3048636 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SO/Ol 8/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3048576 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SO/Sz 4/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3048343 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II W 1048/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3130508 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II W 1328/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3130475 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

I SA/Gl 1634/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3048658 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

I SA/Gl 271/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3044982 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

I SA/Gl 453/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3058199 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

I SA/Ke 213/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3050776 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 270/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084228 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 304/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3091097 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 374/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3099835 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 441/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3110744 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 535/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3181040 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 540/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3117186 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 68/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3081998 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 82/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3081953 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

I SA/Lu 380/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3046204 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

I SA/Lu 395/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3063987 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

I SA/Ol 382/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3061780 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

I SA/Ol 404/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3061721 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

I SA/Ol 438/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3058031 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

I SA/Op 108/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3045981 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

I SA/Rz 225/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3051644 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

I SA/Rz 430/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3049144 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

I SA/Sz 520/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3054912 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

I SA/Wa 1481/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3058298 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

I SA/Wa 537/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167555 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

I SA/Wa 538/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167562 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

I SA/Wr 9/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3180194 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

I SAB/Wr 12/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3117224 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

IV Ca 870/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 3105964 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

IV CSK 270/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3149789 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

IV CSK 457/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3125989 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.