Court jurisprudences

II SA/Kr 610/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3045949 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 626/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3045971 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 785/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3075999 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 821/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3049118 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 867/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3064129 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Ol 387/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3045743 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Ol 93/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3048601 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Op 101/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3051049 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Op 104/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3051081 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Op 107/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3050790 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Op 147/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3045753 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Op 163/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3048302 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Op 191/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3046113 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Op 191/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3045740 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Op 72/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3050791 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Po 210/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3117202 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Po 255/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3181042 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Po 287/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3181041 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Po 45/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3110707 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Po 51/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3110703 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Po 520/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3053856 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Po 551/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3046591 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Sz 1213/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3046509 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Sz 157/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3048867 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Sz 206/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3046510 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Sz 333/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3053860 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Sz 398/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3046499 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Sz 501/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3046592 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Sz 511/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3063967 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Sz 538/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3048676 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Sz 574/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3046576 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Sz 617/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3048655 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Sz 720/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3048579 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Wa 13/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3071226 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Wa 62/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3084441 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Wa 623/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3075986 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Wr 211/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3048358 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Wr 212/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3048704 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Wr 213/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3048383 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Wr 363/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3048381 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Bk 63/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3048308 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Ke 41/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3046198 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Po 17/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3046538 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Po 48/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3048575 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Sz 44/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3046525 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 355/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091135 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 455/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091200 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 720/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3081941 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 721/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091247 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 722/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3077961 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.