Court jurisprudences

II K 1144/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3083113 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II K 218/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 3159395 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II K 225/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 3159543 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II K 323/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3088506 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II K 749/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łukowie

LEX nr 3105603 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II K 878/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łukowie

LEX nr 3105906 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II Ka 456/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3049393 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II Ka 464/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3049392 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II KK 153/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3145191 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II KK 156/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3146911 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II Kp 1689/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3122565 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II OSK 336/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058379 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SA/Bk 216/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3045731 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SA/Bk 222/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3045771 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 568/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3043692 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 192/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3048964 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 223/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3049954 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 232/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3045956 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 233/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3048872 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 332/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3050099 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 388/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3045960 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 429/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044942 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 566/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3071302 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 617/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3064520 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SA/Kr 659/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3046150 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SA/Lu 48/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3061657 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SA/Ol 22/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3045720 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SA/Ol 279/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3040160 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SA/Ol 72/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3045970 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SA/Po 1100/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3043340 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SA/Po 112/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3117216 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SA/Po 155/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3110748 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SA/Po 400/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3045945 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SA/Po 61/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3110733 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SA/Rz 47/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3157752 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SA/Rz 62/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3055325 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SA/Sz 646/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3041800 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SAB/Bk 80/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3045764 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SAB/Bk 87/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3045806 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SAB/Kr 83/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3075983 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SAB/Kr 85/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3049102 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SAB/Kr 93/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3064419 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SAB/Po 35/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3055126 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SAB/Po 49/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3055530 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 90/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3071316 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SO/Gd 6/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3040214 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II SO/Wa 15/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3084460 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I KA 1/20 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNKW 2020/9-10/41 - wyrok z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I KK 120/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147341 - postanowienie z dnia 11 sierpnia 2020 r.