Court jurisprudences

II GSK 334/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3071296 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

II GSK 3537/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3061625 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

II GSK 379/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064019 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

II GSK 421/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064170 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

II GSK 4347/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064192 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

II GSK 456/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3063972 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

II GSK 509/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064024 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

II GSK 531/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3044627 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

II GSK 60/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064197 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

II GSK 61/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3071264 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

II GSK 62/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3071251 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

II GSK 625/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064182 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

II GSK 915/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3071278 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

II GSK 96/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3071235 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

II GZ 217/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3061769 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

II GZ 218/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3061597 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

II GZ 219/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3046208 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

II GZ 220/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3046103 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

II GZ 222/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3046233 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

II GZ 223/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3046173 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

II GZ 224/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3061689 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

II GZ 225/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3061896 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

II GZ 233/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3044669 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

III AUa 265/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 3062030 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

III Ca 1334/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3175139 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

III Ca 1564/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3175114 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

III Ca 1570/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3175129 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

III Ca 241/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3175131 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

III Ca 2619/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3175138 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

III Ca 264/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3175134 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

III Ca 2688/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3175116 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

III K 136/20 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 3159328 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

III KK 276/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3151538 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

III Ko 964/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3056937 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

III SA/Gd 815/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3044592 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 690/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044649 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 772/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044637 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 178/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3049099 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 375/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3061737 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 61/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3064254 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 699/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3061765 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 82/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3061714 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 905/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3067611 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

III SA/Wa 544/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3075948 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

III SA/Wr 246/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3084448 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

III SAB/Gd 53/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3045751 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

III SAB/Gd 64/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3045746 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

III SAB/Gd 70/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3044612 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

III SO/Gd 8/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3045745 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

III UK 174/20 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3151532 - zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

II K 110/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu

LEX nr 3157862 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

II K 373/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nysie

LEX nr 3069741 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.