Court jurisprudences

I SA/Wr 234/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3126334 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

I SA/Wr 235/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3126524 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

I SA/Wr 285/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3180962 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

I SA/Wr 286/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3181017 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

I SA/Wr 297/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3126495 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

I SAB/Wa 134/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3090983 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

I SAB/Wa 22/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088708 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

I SAB/Wa 91/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174141 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

I SAB/Wr 6/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3181023 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

I SAB/Wr 7/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3157638 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

IV Ca 789/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 3105969 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

IV CO 137/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3063096 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

IV CO 148/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3158403 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

IV CO 154/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054506 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

IV CO 155/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054419 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

IV CO 157/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3053527 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

IV CO 163/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3053493 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

IV CO 164/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054407 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

IV CO 168/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054484 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

IV CO 170/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3053538 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

IV CO 182/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054447 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

IV CO 185/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3158416 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

IV CSK 162/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3158404 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

IV CSK 174/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3158441 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

IV CSK 189/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3063054 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

IV CSK 493/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3081305 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

IV Ka 331/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3104574 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

IV KK 302/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3158444 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

IV KK 327/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3158408 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

IV KK 660/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3158397 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

IV KZ 35/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3158476 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

IV P 20/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 3102153 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

IV SA/Po 1085/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3061649 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

IV SA/Po 595/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3081927 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

IV SA/Po 883/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3061013 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

IV SA/Wa 1775/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3064072 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

IV SA/Wa 393/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3117070 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

IV SA/Wa 548/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122605 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

IV SA/Wa 732/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100163 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

IV SA/Wa 778/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3117075 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

IV SA/Wa 976/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3064310 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

IV SA/Wr 290/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3117120 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

IV SA/Wr 299/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3078048 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

IV SAB/Wa 604/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3064269 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

IV SAB/Wr 220/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3078034 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

IV U 1262/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 3102373 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

IV U 1478/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 3106297 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

IV U 236/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 3102371 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

IX Ka 579/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3159434 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

K 13/18 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

www.trybunal.gov.pl - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

SK 44/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/47 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

Ts 162/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/378 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

Ts 174/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2021/54 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

Ts 8/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/362 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

Ts 92/20 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/370 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

V ACa 254/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3102224 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

V CO 167/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054406 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

VII AGa 2337/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3115657 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

VIII C 2595/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092665 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

VIII C 3165/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092636 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

VIII Ga 687/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3102412 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

VIII GC 462/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3102413 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

VIII U 199/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3067055 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

VIII U 3126/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3066738 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

VIII U 4545/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3068371 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.