Court jurisprudences

IX U 401/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3063420 - postanowienie z dnia 7 września 2020 r.

IX U 401/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3063414 - wyrok z dnia 7 września 2020 r.

V CSK 518/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3099203 - postanowienie z dnia 7 września 2020 r.

VIII GC 3465/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 3104453 - wyrok z dnia 7 września 2020 r.

VIII K 360/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3102283 - wyrok z dnia 7 września 2020 r.

VIII Pa 216/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3070491 - wyrok z dnia 7 września 2020 r.

VIII U 1386/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3068374 - wyrok z dnia 7 września 2020 r.

VIII U 4060/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3068368 - wyrok z dnia 7 września 2020 r.

VIII U 4487/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3069025 - wyrok z dnia 7 września 2020 r.

VIII U 4706/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3071190 - wyrok z dnia 7 września 2020 r.

VIII U 4956/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3071187 - wyrok z dnia 7 września 2020 r.

VIII U 532/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3068352 - wyrok z dnia 7 września 2020 r.

VII SA/Wa 554/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3083998 - postanowienie z dnia 7 września 2020 r.

VII SA/Wa 756/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3078038 - postanowienie z dnia 7 września 2020 r.

VII SA/Wa 757/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100492 - postanowienie z dnia 7 września 2020 r.

New VI Ka 156/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3184489 - wyrok z dnia 7 września 2020 r.

VI SA/Wa 1400/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3067871 - postanowienie z dnia 7 września 2020 r.

VI SA/Wa 72/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3054555 - postanowienie z dnia 7 września 2020 r.

XI GC 1763/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3068302 - wyrok z dnia 7 września 2020 r.

XI GC 326/17 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3057958 - wyrok z dnia 7 września 2020 r.

XI GC 442/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3067032 - wyrok z dnia 7 września 2020 r.

XII C 1979/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3102075 - wyrok z dnia 7 września 2020 r.

X Ka 267/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3115730 - wyrok z dnia 7 września 2020 r.

XVII AmT 113/18 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3175530 - wyrok z dnia 7 września 2020 r.

XXIII Ga 1132/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3127292 - postanowienie z dnia 7 września 2020 r.

XII C 245/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3055730 - wyrok z dnia 5 września 2020 r.

New I C 1/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3183538 - wyrok z dnia 4 września 2020 r.

I C 1027/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 3106088 - wyrok z dnia 4 września 2020 r.

I C 1121/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 3061955 - wyrok z dnia 4 września 2020 r.

I C 1163/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 3104397 - wyrok z dnia 4 września 2020 r.

I C 1374/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Koninie

LEX nr 3153187 - wyrok z dnia 4 września 2020 r.

I C 1600/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3076552 - wyrok z dnia 4 września 2020 r.

I C 185/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 3102162 - wyrok z dnia 4 września 2020 r.

I C 233/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3145492 - wyrok z dnia 4 września 2020 r.

I C 24/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3105214 - wyrok z dnia 4 września 2020 r.

New I C 386/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3183541 - wyrok z dnia 4 września 2020 r.

I C 592/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3060615 - wyrok z dnia 4 września 2020 r.

I C 678/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3052785 - wyrok z dnia 4 września 2020 r.

I C 679/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3102131 - wyrok z dnia 4 września 2020 r.

I CSK 132/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3051712 - postanowienie z dnia 4 września 2020 r.

I CSK 193/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3051744 - postanowienie z dnia 4 września 2020 r.

I CSK 195/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3051739 - postanowienie z dnia 4 września 2020 r.

I CSK 23/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3092603 - postanowienie z dnia 4 września 2020 r.

I CSK 47/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093342 - postanowienie z dnia 4 września 2020 r.

I CSK 59/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093791 - postanowienie z dnia 4 września 2020 r.

I CSK 67/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080037 - postanowienie z dnia 4 września 2020 r.

I CSK 727/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3048165 - postanowienie z dnia 4 września 2020 r.

I CZ 34/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3051693 - postanowienie z dnia 4 września 2020 r.

II Ca 1400/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 3051384 - wyrok z dnia 4 września 2020 r.

II Ca 830/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3102082 - wyrok z dnia 4 września 2020 r.

II Ca 938/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 3069940 - wyrok z dnia 4 września 2020 r.

II CO 186/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3051764 - postanowienie z dnia 4 września 2020 r.

II CO 191/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161423 - postanowienie z dnia 4 września 2020 r.

II CO 200/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161427 - postanowienie z dnia 4 września 2020 r.

II CSK 750/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3093420 - wyrok z dnia 4 września 2020 r.

II CSK 777/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNC 2021/4/29 - postanowienie z dnia 4 września 2020 r.

II CSK 801/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNC 2021/4/30 - wyrok z dnia 4 września 2020 r.

III C 10/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3130437 - wyrok z dnia 4 września 2020 r.

New III C 1721/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3183963 - wyrok z dnia 4 września 2020 r.

III Ca 694/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3175119 - wyrok z dnia 4 września 2020 r.

III CO 48/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080396 - postanowienie z dnia 4 września 2020 r.

III KK 264/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161400 - postanowienie z dnia 4 września 2020 r.

III KO 31/20 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161430 - zarządzenie z dnia 4 września 2020 r.

III KO 78/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161424 - postanowienie z dnia 4 września 2020 r.

III RC 169/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 3087158 - wyrok z dnia 4 września 2020 r.

III SA/Gd 214/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3050793 - postanowienie z dnia 4 września 2020 r.

III SA/Gd 259/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3050760 - postanowienie z dnia 4 września 2020 r.

III SA/Gd 304/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3050785 - postanowienie z dnia 4 września 2020 r.

III SA/Gd 568/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3050759 - postanowienie z dnia 4 września 2020 r.

III SA/Gd 701/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3050780 - postanowienie z dnia 4 września 2020 r.

III SA/Gd 761/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3050794 - postanowienie z dnia 4 września 2020 r.