Court jurisprudences

II SA/Sz 69/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3064140 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Sz 693/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3100373 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Sz 84/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3057673 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Wa 1256/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167511 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Wa 2272/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3075658 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Wa 237/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3075763 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Wa 2376/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3077926 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Wa 2525/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122607 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Wa 2634/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3077963 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Wa 322/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3075599 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Wa 640/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3081900 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Wr 17/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3110633 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SA/Wr 227/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3160044 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

II SAB/Bk 100/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3051047 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

II SAB/Gl 42/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3057167 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SAB/Sz 42/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3064115 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SAB/Sz 47/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3060929 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II SAB/Wa 262/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088732 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II W 1463/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3163027 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II W 1508/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3130486 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

II W 1513/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3130497 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II W 1514/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3130484 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

II W 597/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3088511 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

II W 981/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

LEX nr 3096907 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

I OZ 505/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3051657 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

I OZ 507/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3051618 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

I OZ 509/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3051606 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

I SA/Gl 988/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3050803 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

I SA/Kr 1318/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180057 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

I SA/Kr 367/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3181036 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

I SA/Kr 368/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3126486 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

I SA/Kr 371/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3082037 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

I SA/Kr 372/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3081995 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

I SA/Kr 436/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180035 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

I SA/Kr 601/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3174143 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

I SA/Kr 634/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3083972 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

I SA/Łd 122/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3051068 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

I SA/Łd 189/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3054924 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

I SA/Łd 327/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3051675 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

I SA/Ol 432/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3060995 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

I SA/Rz 219/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3060974 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

I SA/Rz 438/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3060905 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

I SA/Rz 50/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3057215 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

I SA/Sz 186/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3064207 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

I SA/Sz 207/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3067878 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

I SA/Sz 245/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3057150 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

I SA/Sz 286/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3064268 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.