Court jurisprudences

IV SA/Po 195/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3077989 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

IV SA/Po 196/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3077994 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

IV SA/Po 214/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3077987 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

IV SA/Po 311/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3077997 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

IV SA/Po 350/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3081957 - postanowienie z dnia 11 września 2020 r.

IV SA/Po 367/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088637 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

IV SA/Po 372/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3081982 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

IV SA/Po 531/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3081961 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

IV SA/Po 943/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3053619 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

IV SA/Po 991/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3067637 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

IV SA/Po 995/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3067727 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

IV SA/Wa 1021/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180959 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

IV SA/Wa 1025/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3181008 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

IV SA/Wa 1218/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3117095 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

IV SA/Wa 2516/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3075688 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

IV SA/Wa 272/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3067649 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

IV SA/Wa 2735/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3075699 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

IV SA/Wa 2756/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3126409 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

IV SA/Wa 626/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100470 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

IV SA/Wa 744/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3126502 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

IV SA/Wr 295/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3067827 - postanowienie z dnia 11 września 2020 r.

IV SA/Wr 362/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3100179 - postanowienie z dnia 11 września 2020 r.

IV SAB/Po 55/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3078041 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

IV U 1202/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 3069975 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

V Ca 1170/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3108450 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

V Ca 317/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3108442 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

V Ca 526/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3067045 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

VI GC 1792/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3102430 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

New VI GC 72/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3183788 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

VII AGa 953/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3160239 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

VIII C 626/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092634 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

VIII Ga 819/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3102425 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

VIII Ga 900/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3102428 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

VIII U 1285/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3070481 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

VIII U 1772/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3070480 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

VIII U 2064/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3095817 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

VIII U 3773/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3071174 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

VII K 297/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3159554 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

VII SA/Wa 176/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088676 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

VII SA/Wa 2/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3067604 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

VII SA/Wa 493/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100486 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

VII SA/Wa 93/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100454 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

VII SAB/Wa 83/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088587 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

VI Ka 456/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3150931 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

VI SA/Wa 1847/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3057752 - postanowienie z dnia 11 września 2020 r.

V Kz 725/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3055699 - postanowienie z dnia 11 września 2020 r.

X Ga 442/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3083154 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

XIII GC 1067/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LEX nr 3120035 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

XIV U 1129/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3160306 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

XVII AmT 57/19 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3130546 - wyrok z dnia 11 września 2020 r.

36908/13, N.Š. v. CHORWACJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

C-336/19 - Opinia Rzecznik Generalny

ZOTSiSPI 2020/9/695 - opinia z dnia 10 września 2020 r.

I ACa 1305/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 3148917 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

I ACa 619/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 3102172 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

I ACa 700/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 3120077 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

I ACz 448/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 3102174 - postanowienie z dnia 10 września 2020 r.

I C 1824/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim

LEX nr 3102124 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

I C 20/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 3067047 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

I C 240/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3104371 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.

I C 513/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3102271 - wyrok z dnia 10 września 2020 r.