Court jurisprudences

VI SA/Wa 1377/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3181020 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VI SA/Wa 177/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3067656 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VI SA/Wa 219/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100172 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VI SA/Wa 23/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3063714 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VI SA/Wa 234/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100140 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VI SA/Wa 248/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100327 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VI SA/Wa 2752/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100257 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VI SA/Wa 282/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100535 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VI SA/Wa 294/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100272 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VI SA/Wa 297/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100439 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VI SA/Wa 88/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100157 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

VI SO/Wa 2/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3057670 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

VI SO/Wa 3/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3057651 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

VI SO/Wa 4/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3057738 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

VI W 521/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

LEX nr 3127248 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

V KZ 34/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3152834 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

New V P 9/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3187385 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

V SA/Wa 104/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088591 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

V SA/Wa 1055/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3126460 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

V SA/Wa 1198/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100378 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

V SA/Wa 142/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167528 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

V SA/Wa 1660/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167461 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

V SA/Wa 1668/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100286 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

V SA/Wa 1809/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3126503 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

V SA/Wa 1911/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167495 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

V SA/Wa 1997/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167509 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

V SA/Wa 2028/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3126361 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

V SA/Wa 2078/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3117124 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

V SA/Wa 2234/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180062 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

V SA/Wa 2297/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167471 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

V SA/Wa 392/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100394 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

V SA/Wa 678/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088554 - postanowienie z dnia 16 września 2020 r.

XII C 1394/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3061297 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

XVII AmE 103/18 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3127299 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

1035/18, GRECU v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

10487/16, SAVIC v. AUSTRIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

14653/09, JABISHVILI v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

16430/13, REALE v. WŁOCHY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

16627/10, MASLOTSOV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

19879/09, ELBAKIDZE v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

20076/09, NEBIERIDZE v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

24601/09, E.P. v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

27079/18, MALAMIS v. GRECJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

29855/17, A.M. v. WŁOCHY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

30619/09, ALDEA v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

33955/08, BELOVA v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

37996/14, BAYKOVA v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

43526/15, PETIC v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

45439/18, AGGERHOLM v. DANIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

50256/08, SEVERYN v. UKRAINA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

58162/14, MANOLEA v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

6078/14, SAKKAS v. GRECJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

67123/14, BERÉNYI v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

74778/14, TARATUKHIN v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

78929/16, BĂSESCU v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

8978/09, DATASHVILI v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.