Court jurisprudences

II GW 55/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094281 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

II GZ 284/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3076162 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

II GZ 302/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3076177 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

II GZ 303/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3076214 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

II GZ 304/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3076142 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

II GZ 305/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3076124 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

III C 1881/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3130429 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III Ca 794/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3112590 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III K 370/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 3147214 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

New III KS 16/20 - Wyrok Sądu Najwyższego

Prok.i Pr.-wkł. 2021/2/32 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III PK 198/19, Zakres kognicji Sądu Najwyższego - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3119553 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Gd 299/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3160063 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Gd 458/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3080758 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Gd 548/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3079955 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Gd 661/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3088425 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Gd 762/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3075027 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Gd 826/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3075049 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Gd 847/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3079916 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Gd 880/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3068698 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Gd 885/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3075117 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Gd 949/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3079988 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Kr 304/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3083517 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Kr 541/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3067382 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Kr 560/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3076746 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Kr 561/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3083563 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Kr 67/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3067265 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Kr 716/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3067351 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Kr 717/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3067222 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Kr 718/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3067318 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Kr 719/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3067234 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Kr 720/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3067232 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Kr 721/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3067314 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Kr 722/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3067240 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Kr 723/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3067396 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Kr 724/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3067276 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Kr 725/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3067270 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Kr 726/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3067394 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Kr 727/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3067247 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Kr 728/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3067330 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Kr 729/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3067388 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Kr 730/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3067226 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Kr 731/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3110251 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Kr 800/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3067236 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Kr 856/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3067370 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Lu 207/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3110335 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Lu 238/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3116829 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Wa 1572/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098175 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Wa 222/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096555 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Wa 2850/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116828 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Wa 2870/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3160069 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Wa 488/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098221 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Wa 772/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3090520 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Wa 996/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3160064 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Wr 185/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3104204 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Wr 199/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3116643 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Wr 331/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3093971 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III SA/Wr 564/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3110297 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III SAB/Wr 392/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3090463 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III SAB/Wr 669/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3094193 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III SAB/Wr 670/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3094085 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III SAB/Wr 715/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3094260 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III SAB/Wr 745/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3094207 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III SAB/Wr 927/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3090437 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III U 928/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3151907 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

III UK 526/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3095003 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

III UK 537/19, Przedsąd skargi kaacyjnej - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3119750 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

II K 1249/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 3104422 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

II K 1838/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3104515 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

II K 788/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3159175 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

II Ka 177/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 3104528 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

II KK 28/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3068821 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

II KZ 29/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3177711 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

II PK 106/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3067015 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

II PK 140/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3095004 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

II PK 151/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3095781 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

II PK 93/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3096745 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

II SA/Bk 241/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3080734 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

II SA/Bk 413/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3079930 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.