Court jurisprudences

VII SA/Wa 212/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088186 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VII SA/Wa 335/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116796 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VII SA/Wa 336/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116685 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VII SA/Wa 337/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116606 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VII SA/Wa 387/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116670 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VII SA/Wa 39/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094180 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

VII SA/Wa 41/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3083629 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

VII SA/Wa 935/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3070676 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

VII SAB/Wa 181/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3083775 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VII SAB/Wa 227/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098294 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

VII SAB/Wa 95/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088371 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VII U 595/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 3163005 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VI SA/Wa 1002/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125257 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VI SA/Wa 1074/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125120 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VI SA/Wa 1075/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125259 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VI SA/Wa 1244/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125318 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VI SA/Wa 1509/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180860 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VI SA/Wa 1657/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152718 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VI SA/Wa 1980/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167376 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VI SA/Wa 208/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094093 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

VI SA/Wa 2666/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116598 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VI SA/Wa 333/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098307 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VI SA/Wa 577/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116628 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VI SA/Wa 877/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125272 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VI SA/Wa 977/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125266 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VI U 349/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3102030 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

V KK 409/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077089 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

V KO 42/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3068840 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

V SA/Wa 1163/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088270 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

V SA/Wa 1244/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3160067 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

V SA/Wa 1264/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174048 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

V SA/Wa 1319/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174079 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

V SA/Wa 14/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3160081 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

V SA/Wa 1427/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174097 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

V SA/Wa 352/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174084 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

V SA/Wa 359/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3160079 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

V SA/Wa 360/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3160084 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

V SA/Wa 369/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174020 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

V SA/Wa 518/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088414 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

V SA/Wa 74/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167431 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

V W 2156/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 3101976 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

New X C 866/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3183869 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

XII C 85/18 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 3165796 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

XIII Ga 571/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3077479 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

XIV C 216/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3101691 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

XIV C 975/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3101696 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

XXIII Ga 1308/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3071526 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

XXV Ns 107/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3115715 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

10161/13, M. I M. v. CHORWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

1471/05, TRUCHANOVIČ I INNI v. LITWA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

16528/10, SCHOLZ AG v. ARMENIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

17214/05, SAVINO I INNI v. WŁOCHY - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

17705/05, NEDYALKOV I INNI v. BUŁGARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

18526/13, FIL LLC v. ARMENIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

19988/06, IVANOV v. BUŁGARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

25051/02, TILEV v. BUŁGARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

31379/10, PETRINA v. CHORWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

3401/09, DIMITAR YORDANOV v. BUŁGARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

35355/08, VELCHEVA v. BUŁGARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

40851/08, FIRAT v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

42916/04, VARNIENE v. LITWA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

44452/10, GAVRILOV v. BUŁGARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

46598/06, BLJAKAJ I INNI v. CHORWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

5334/11, KRASTEVA I INNI v. BUŁGARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

53896/07, OKHRIMENKO v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

55164/08, Ž.B. v. CHORWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

58070/12, AGHANYAN I INNI v. ARMENIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

71024/13, MICHNO v. LITWA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

73786/01, ULEMEK v. CHORWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

8001/07, VARDANYAN v. ARMENIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

9825/13, TASEV v. MACEDONIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

9970/05, ASKON AD v. BUŁGARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

I ACa 33/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 3150136 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I ACa 479/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 3160204 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I AGa 143/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 3148911 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I C 115/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3076575 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I C 1207/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3171118 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I C 1260/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3114842 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I C 1476/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kwidzynie

LEX nr 3109817 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I C 213/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 3080448 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I C 2987/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3095447 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I C 364/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 3101683 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I C 403/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 3101686 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.