Court jurisprudences

II FSK 1530/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152741 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II FSK 1564/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3180926 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II FSK 1576/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094134 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II FSK 1578/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094023 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II FSK 1626/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157412 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II FSK 1688/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094189 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II FSK 1836/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094295 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II FSK 2617/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157427 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III C 1241/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3087149 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III C 1535/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3144357 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III RC 27/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kole

LEX nr 3171788 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III RC 88/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3101753 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Gl 17/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3080739 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Gl 291/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3088377 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Gl 333/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3081153 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Gl 427/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3083730 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Gl 515/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3068441 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Gl 574/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3068517 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Gl 578/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3090589 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Lu 395/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3180893 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Lu 447/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3076167 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Lu 508/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3076912 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Lu 693/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3076180 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Łd 102/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3079994 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Łd 743/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3067349 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Po 111/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088213 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Po 126/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3090222 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Po 127/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3090464 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Po 128/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3090401 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Po 142/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088256 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Po 172/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088457 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Po 184/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3098220 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Po 360/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3083529 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Po 407/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3083630 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Po 539/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3083604 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 1027/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3106829 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 104/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094128 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 105/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110398 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 1447/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073075 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 1528/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3067257 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 1593/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073077 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 1594/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074582 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 1747/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3075041 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 1753/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3067346 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 1757/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094058 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 1812/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3075083 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 1935/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3160073 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 2073/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073092 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 2411/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094113 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 2575/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094047 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 2622/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152677 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 2678/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3104197 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 2729/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162304 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 2861/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116611 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 2886/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152645 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 384/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100184 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 429/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3093962 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 538/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073074 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 559/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116654 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 59/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116703 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 625/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3104161 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 654/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3093869 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 671/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098283 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 885/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125148 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 918/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173996 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 919/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152666 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wr 232/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3125162 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SAB/Wr 1097/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3094284 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SAB/Wr 1098/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3096405 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SAB/Wr 1101/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3104146 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SAB/Wr 1102/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3104129 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SAB/Wr 1480/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3077319 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III SAB/Wr 579/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3100416 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SAB/Wr 699/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3094197 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SAB/Wr 703/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3094000 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SAB/Wr 734/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3096531 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SAB/Wr 738/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3096493 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SAB/Wr 811/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3090524 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SAB/Wr 812/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3090342 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SAB/Wr 840/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3100294 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III U 460/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3149693 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.