Court jurisprudences

II SA/Wa 1210/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116811 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Wa 124/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116656 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Wa 1279/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125251 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Wa 2146/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3090366 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Wa 355/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125198 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Wa 387/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088215 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Wa 396/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116659 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Wa 451/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3106784 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Wa 577/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125227 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Wa 78/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3106774 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Wa 966/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173991 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Wr 124/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3125238 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Wr 275/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3106905 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Wr 276/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3106779 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Wr 277/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3106736 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Wr 278/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3104131 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Wr 279/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3104125 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Wr 280/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3104242 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Wr 350/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3152665 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Wr 459/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3080761 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Wr 654/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3125118 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Wr 786/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3116733 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II SAB/Bk 120/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3076309 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SAB/Bk 124/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3076975 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SAB/Bk 126/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3076336 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SAB/Bk 130/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3076976 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SAB/Bk 132/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3076303 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SAB/Bk 155/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3074657 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II SAB/Bk 77/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3082126 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SAB/Gd 73/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3074544 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II SAB/Ke 86/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3090553 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II SAB/Kr 123/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3116613 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SAB/Ol 46/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3080213 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SAB/Ol 59/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3080225 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SAB/Op 53/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3080699 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II SAB/Rz 65/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3071506 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II SAB/Wa 310/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116773 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SAB/Wa 391/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096328 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SAB/Wa 422/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098296 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SAB/Wr 41/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3093929 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II SO/Bk 2/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3080241 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II UK 163/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3070740 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II UK 203/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3070725 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II UK 230/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3070729 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II UK 236/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3070722 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II UK 239/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3070745 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II UK 252/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3070743 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II UK 262/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3070718 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II UK 269/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3070717 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II W 1833/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3130499 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II W 970/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 3075214 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

I KK 143/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082182 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

I KK 34/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3070735 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

I KZ 28/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3171729 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

I Ns 391/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Ostródzie

LEX nr 3090599 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

I Ns 429/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3101754 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

I Ns 505/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kutnie

LEX nr 3077456 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

I Ns 92/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 3101867 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

I NSPO 27/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077130 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

I OSK 317/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3079925 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

I OSK 3308/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3106965 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

I OSK 4000/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152598 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

I OSK 4001/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152705 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

I OSK 4013/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3079976 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

I OSK 4014/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3079937 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

I OSK 4103/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152706 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

I OSK 4376/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152599 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

I OSK 876/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3106772 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

I OSK 958/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3096268 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

I OZ 808/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3081162 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

I OZ 814/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3160058 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

I OZ 815/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3081072 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

I OZ 816/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3081022 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

I OZ 817/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3160085 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

I OZ 822/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3081006 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

I SA/Ke 160/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3090375 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.