Court jurisprudences

V SA/Wa 1502/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174122 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

V SA/Wa 191/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167366 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

V SA/Wa 2109/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152600 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

V SA/Wa 2118/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152701 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

V SA/Wa 2245/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174033 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

V SA/Wa 306/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3160662 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

V SA/Wa 307/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3160660 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

V SA/Wa 343/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174068 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

V SA/Wa 410/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167450 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

V SA/Wa 422/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174057 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

V SA/Wa 574/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174029 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

V SA/Wa 994/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088404 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

V W 1063/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 3101978 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

V W 483/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 3101986 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

XI GC 1185/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3088966 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

XV Ca 1149/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3150916 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

XV Ca 2019/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3163435 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

XVII AmE 260/19 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3130533 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

XXV C 2698/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3083382 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

I ACz 345/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 3101999 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

I AGa 179/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 3154100 - wyrok z dnia 19 października 2020 r.

I C 144/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3101903 - wyrok z dnia 19 października 2020 r.

I C 296/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3101945 - wyrok z dnia 19 października 2020 r.

I C 424/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

LEX nr 3148862 - wyrok z dnia 19 października 2020 r.

I C 562/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3116028 - wyrok z dnia 19 października 2020 r.

I C 588/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3122583 - wyrok z dnia 19 października 2020 r.

I C 763/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3145510 - wyrok z dnia 19 października 2020 r.

I C 763/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie

LEX nr 3101781 - wyrok z dnia 19 października 2020 r.

I C 816/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 3104639 - wyrok z dnia 19 października 2020 r.

I Ca 360/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3105184 - wyrok z dnia 19 października 2020 r.

I CO 115/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154218 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

II AKa 371/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3101815 - wyrok z dnia 19 października 2020 r.

II AKa 65/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3101817 - wyrok z dnia 19 października 2020 r.

II C 457/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3081336 - wyrok z dnia 19 października 2020 r.

II Ca 174/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3114808 - wyrok z dnia 19 października 2020 r.

II Ca 276/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3114804 - wyrok z dnia 19 października 2020 r.

II Ca 670/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 3127239 - wyrok z dnia 19 października 2020 r.

II FSK 1241/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3068484 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

II FSK 1598/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3066342 - wyrok z dnia 19 października 2020 r.

II FSK 1635/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3066338 - wyrok z dnia 19 października 2020 r.

II FSK 1657/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3068486 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

II FSK 1902/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3068464 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

II FSK 1903/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3066395 - wyrok z dnia 19 października 2020 r.

III C 1891/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3130435 - wyrok z dnia 19 października 2020 r.

III KK 102/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3153401 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

III SA/Gl 190/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3088461 - wyrok z dnia 19 października 2020 r.

III SA/Gl 302/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3081613 - wyrok z dnia 19 października 2020 r.

III SA/Gl 345/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3083683 - wyrok z dnia 19 października 2020 r.

III SA/Kr 1009/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3066539 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

III SA/Kr 1057/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3066554 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

III SA/Kr 687/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3066624 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

III SA/Wa 1725/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3066599 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

III SAB/Gd 50/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3066856 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

III SAB/Gl 170/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3066606 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

III SAB/Wr 1308/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3093874 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

II K 1199/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3116281 - wyrok z dnia 19 października 2020 r.

II K 462/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3116284 - wyrok z dnia 19 października 2020 r.

II K 90/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3116275 - wyrok z dnia 19 października 2020 r.

II SA/Bd 708/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3070308 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

II SA/Bd 873/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3070334 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

II SA/Gd 144/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3066863 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

II SA/Gd 561/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3067334 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

II SA/Gl 1153/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3104265 - wyrok z dnia 19 października 2020 r.

II SA/Gl 1181/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3066368 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

II SA/Gl 1227/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3083836 - wyrok z dnia 19 października 2020 r.

II SA/Gl 453/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3066360 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

II SA/Gl 517/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3096435 - wyrok z dnia 19 października 2020 r.

II SA/Gl 544/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3066389 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

II SA/Gl 971/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3066344 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

II SA/Gl 972/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3066327 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

II SA/Gl 977/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3066591 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

II SA/Ke 846/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3070357 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

II SA/Kr 1197/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3077189 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

II SA/Kr 342/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3088224 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

II SA/Kr 787/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3077298 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

II SA/Kr 854/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3067315 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

II SA/Kr 934/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3080276 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

II SA/Ol 151/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3066583 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

II SA/Ol 743/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3066945 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.

II SA/Op 167/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3066607 - postanowienie z dnia 19 października 2020 r.