Court jurisprudences

I OSK 1090/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3174005 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I OSK 1234/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3080981 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I OSK 1540/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167329 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

I OSK 1695/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3075038 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I OSK 233/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3082114 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I OSK 264/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3082144 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

I OSK 3940/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3075092 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I OW 35/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3082138 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I OW 37/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3081036 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I OW 40/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3180814 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I OW 42/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3077279 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I OW 43/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3077316 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I OW 92/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3077200 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I OW 93/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3077227 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I OW 95/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167405 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I OW 96/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167390 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I OZ 771/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3075123 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I OZ 783/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3075058 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I PK 139/20 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3070091 - zarządzenie z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Bd 423/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3076933 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Bd 443/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3090583 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Gd 595/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3082276 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Gd 624/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3093933 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Gd 625/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3094009 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Gd 640/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3080993 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Gd 641/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3081144 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Gd 903/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3070315 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Gd 904/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3070332 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Gl 1273/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3069468 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Gl 380/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3069477 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Gl 596/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3083289 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Ke 289/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3074686 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Ke 328/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3074733 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Ke 332/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3070301 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Ke 335/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3070364 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Ke 348/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3070322 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Ke 349/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3070331 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Ke 350/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3070335 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Ke 352/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3074662 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Ke 355/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3070342 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Ke 358/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3070339 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Kr 107/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3167358 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Kr 226/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180033 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Kr 247/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180026 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Kr 248/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3179998 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Kr 249/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180010 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Kr 287/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3116755 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Kr 295/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3174053 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Kr 329/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180000 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Kr 422/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3094071 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

New I SA/Kr 546/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3186232 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Kr 559/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3090404 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Kr 597/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180855 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Kr 605/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3094088 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Kr 633/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3093867 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Kr 648/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3152713 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Kr 680/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3090579 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Kr 681/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3090229 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Kr 709/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180816 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Kr 722/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3125212 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Kr 723/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3125247 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Kr 743/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180891 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Kr 770/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180031 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Kr 771/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180017 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Kr 782/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3125229 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

I SA/Kr 809/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3116627 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

New I SA/Kr 85/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3186254 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.