Court jurisprudences

III SA/Łd 636/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3098210 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 646/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3070700 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 647/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3070640 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 653/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3074680 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 672/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3074567 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 690/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3074546 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 697/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3074558 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 700/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3082837 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 723/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3074641 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 724/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3074629 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 725/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3074659 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 731/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3074661 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 740/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3074562 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 775/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3074539 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 826/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3074607 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 87/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3088336 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Wa 132/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152692 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Wa 147/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180819 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Wa 1473/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088460 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Wa 1724/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3075048 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Wa 2794/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152634 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Wa 2819/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180003 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Wa 2836/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152749 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Wa 703/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074608 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Wa 743/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174041 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Wa 805/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088420 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Wa 807/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3080223 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Wa 876/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098259 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Wa 993/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088242 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Wr 107/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3116694 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Wr 94/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3116782 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SAB/Gl 163/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3073085 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SAB/Wr 1594/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3104160 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SAB/Wr 807/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3096167 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SAB/Wr 830/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3110203 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SAB/Wr 904/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3096252 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SAB/Wr 906/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3109960 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SAB/Wr 912/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3096279 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SAB/Wr 913/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3096319 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III UK 200/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3070414 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III UK 491/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3070419 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III UZ 26/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077114 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III UZ 27/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077030 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III UZ 28/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077091 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III UZ 31/20, Pojęcie „wspólnego porozumienia” - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3070416 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III UZP 3/20 - Uchwała Sądu Najwyższego

OSNP 2021/3/29 - uchwała z dnia 29 października 2020 r.

II K 1440/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3104523 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

New II K 530/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jędrzejowie

LEX nr 3184329 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II K 726/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Złotoryi

LEX nr 3105350 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II KK 314/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3070752 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

New II KO 56/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3187471 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II OSK 116/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167340 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II OSK 1250/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3174128 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II OSK 1338/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3116687 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II OSK 1503/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090574 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II OSK 1594/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3116688 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II OSK 1713/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167410 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II OSK 1976/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090301 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II OSK 2110/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3098245 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II OSK 2598/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090467 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II OSK 89/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3174107 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II OZ 920/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090352 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II OZ 950/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3098150 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II PK 107/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3070715 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II PK 123/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3070750 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Bd 654/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3076918 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Bk 471/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3088413 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Bk 562/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3081038 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Bk 571/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3090405 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Bk 572/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3082247 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Bk 599/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3088395 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Bk 600/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3082249 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Bk 601/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3088210 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Bk 614/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3090482 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

II SA/Bk 616/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3098231 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.