Court jurisprudences

III SA/Wa 19/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098193 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

III SA/Wa 2531/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125165 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

III SA/Wa 26/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174116 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

III SA/Wa 2615/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167407 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

III SA/Wa 2644/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167369 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

III SA/Wa 2727/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098206 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

III SA/Wa 2858/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152668 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

III SA/Wa 315/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3104119 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

III SA/Wa 387/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074677 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

III SA/Wa 424/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100159 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

III SA/Wa 433/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116681 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

III SA/Wa 462/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116792 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

III SA/Wa 463/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116636 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

III SA/Wa 624/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116727 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

III SA/Wa 683/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125215 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

III SA/Wa 712/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116734 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

III SA/Wa 870/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3106738 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

III SA/Wa 946/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116784 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

III SA/Wr 142/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3074548 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

III SA/Wr 40/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3106815 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

III SA/Wr 470/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3076310 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

III SA/Wr 493/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3104172 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

III SAB/Gl 116/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3088334 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

III SAB/Gl 145/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3081165 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

III SAB/Gl 146/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3082894 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

III SAB/Gl 160/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3093993 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

III SAB/Łd 18/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3079927 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

III SAB/Łd 28/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3070706 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

III SAB/Wr 1545/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3077315 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

III SAB/Wr 749/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3104152 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

III SAB/Wr 753/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3104163 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

III SAB/Wr 810/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3090329 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

III SAB/Wr 828/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3090496 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

III U 40/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3154194 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

II K 721/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3159185 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

II KK 109/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077328 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

II KK 405/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077362 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

II OPP 13/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152703 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

II OSK 1636/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3125134 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

II OSK 1756/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3098188 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

II OSK 1812/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3098237 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

II OSK 2104/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3125323 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

II OSK 2200/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3096179 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

II OSK 2311/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090171 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

II OSK 2477/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090403 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

II OSK 2507/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3080729 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

II OSK 2533/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3096194 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

II OW 109/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3082829 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

II OW 65/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3082140 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

II OW 72/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3088124 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

II OW 94/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3088370 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

II OW 95/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3088418 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

II OZ 891/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093942 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

II SA/Bd 231/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3082927 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

II SA/Bd 384/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3152698 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

II SA/Bd 414/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3109993 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

II SA/Bd 415/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3094271 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

II SA/Bd 432/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3093963 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

II SA/Bd 477/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3093932 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

II SA/Bd 519/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3090239 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

II SA/Bd 527/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3090201 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

II SA/Bd 688/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3090597 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

II SA/Bd 689/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3090411 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

II SA/Bd 838/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3110140 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

II SA/Bd 876/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3074601 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

II SA/Bd 881/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3152716 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

II SA/Bd 950/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3090478 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

II SA/Gd 212/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3076212 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.