Court jurisprudences

II OSK 1701/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616521 - wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r.

II SA/Gd 746/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2616516 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

I GSK 1187/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616512 - wyrok z dnia 19 grudnia 2018 r.

II SA/Rz 1070/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2616509 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

II FSK 1499/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616510 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II OSK 3062/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616511 - wyrok z dnia 27 listopada 2018 r.

I ACa 685/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2617109 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

I ACa 737/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2617101 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I GSK 1180/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616481 - wyrok z dnia 7 grudnia 2018 r.

I FSK 38/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616460 - wyrok z dnia 8 stycznia 2019 r.

VII SAB/Wa 92/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2616461 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

I FZ 383/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616452 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

I SA/Gd 1089/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2616450 - postanowienie z dnia 5 lutego 2019 r.

I GSK 2305/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616478 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II FSK 2864/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616479 - postanowienie z dnia 5 lutego 2019 r.

II SA/Po 695/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2616475 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

II GSK 5542/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616472 - postanowienie z dnia 6 lutego 2019 r.

I GSK 2104/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616468 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

II FZ 738/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616469 - postanowienie z dnia 5 lutego 2019 r.

I GSK 2199/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616454 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

I GSK 3191/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616446 - wyrok z dnia 7 grudnia 2018 r.

II FSK 243/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616455 - postanowienie z dnia 5 lutego 2019 r.

II SA/Kr 1416/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2616445 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I OSK 277/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616443 - wyrok z dnia 4 grudnia 2018 r.

VI SA/Wa 2108/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2616406 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.

I ACa 444/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2617096 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

I GSK 1046/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616432 - wyrok z dnia 13 grudnia 2018 r.

II SA/Ol 65/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2616402 - postanowienie z dnia 6 lutego 2019 r.

I GZ 458/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616430 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2018 r.

II SA/Gd 863/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2616426 - postanowienie z dnia 4 lutego 2019 r.

II OSK 2568/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616424 - wyrok z dnia 27 listopada 2018 r.