Court jurisprudences

I SA/Wa 310/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2644190 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 215/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2644189 - postanowienie z dnia 19 marca 2019 r.

I FSK 1735/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644181 - wyrok z dnia 15 lutego 2019 r.

I GSK 372/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644179 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I GSK 369/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644177 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

II GSK 5609/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644187 - wyrok z dnia 20 lutego 2019 r.

II FSK 3042/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644174 - wyrok z dnia 1 lutego 2019 r.

I GSK 365/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644171 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

II SO/Wa 37/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2644170 - postanowienie z dnia 19 lutego 2019 r.

VIII SA/Wa 133/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2644168 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

II SA/Op 77/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2644167 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

II GSK 638/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644166 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

II GSK 2065/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644153 - wyrok z dnia 22 lutego 2019 r.

I GSK 1003/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644152 - wyrok z dnia 20 marca 2019 r.

II GSK 581/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644151 - wyrok z dnia 6 lutego 2019 r.

II GSK 66/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644149 - wyrok z dnia 19 marca 2019 r.

II GSK 756/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644161 - wyrok z dnia 5 marca 2019 r.

I GSK 322/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644164 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II GSK 1397/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644162 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

II FSK 156/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644156 - wyrok z dnia 22 lutego 2019 r.

I GSK 84/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644159 - wyrok z dnia 20 lutego 2019 r.

II SA/Po 216/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2644158 - postanowienie z dnia 4 kwietnia 2019 r.

II SA/Sz 324/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2644157 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

I GSK 1142/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644144 - wyrok z dnia 6 lutego 2019 r.

II SPP/Ol 2/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2644141 - postanowienie z dnia 14 lutego 2019 r.

II GSK 5341/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644139 - wyrok z dnia 26 lutego 2019 r.

I GZ 69/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644138 - postanowienie z dnia 20 marca 2019 r.

I GSK 325/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644136 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I GSK 3523/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644123 - wyrok z dnia 15 lutego 2019 r.

I SA/Wa 175/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2644122 - postanowienie z dnia 29 marca 2019 r.

I GSK 2782/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644143 - wyrok z dnia 6 lutego 2019 r.

I GSK 732/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644133 - wyrok z dnia 15 lutego 2019 r.

I FSK 30/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644130 - wyrok z dnia 19 lutego 2019 r.

II FZ 167/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644129 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

II SA/Op 80/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2644119 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I OSK 794/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644118 - wyrok z dnia 5 marca 2019 r.

II GSK 42/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644120 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I GSK 1131/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644115 - wyrok z dnia 20 lutego 2019 r.

II GSK 209/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644117 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

II GSK 5520/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644114 - wyrok z dnia 20 lutego 2019 r.

I GSK 312/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644111 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

III SA/Łd 31/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2644098 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I GSK 749/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644096 - wyrok z dnia 15 lutego 2019 r.

I SA/Lu 123/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2644104 - postanowienie z dnia 28 marca 2019 r.