C-225/19, Nieprzyznanie wizy wobec sprzeciwu innego państwa członkowskiego, prawo do odwołania się od takiej decyzji., R.N.N.S. I K.A. PRZECIWKO MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.eur-lex.europa.eu

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.