C-519/19, Wpływ klauzuli prorogacyjnej w umowie, zawartej między konsumentem a przewoźnikiem lotniczym, na cesję wynikających z... - OpenLEX

C-519/19, Wpływ klauzuli prorogacyjnej w umowie, zawartej między konsumentem a przewoźnikiem lotniczym, na cesję wynikających z niej wierzytelności., RYANAIR DAC PRZECIWKO DELAYFIX. - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.eur-lex.europa.eu

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.