Court jurisprudences

II SA/Kr 135/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3118131 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

II SA/Kr 1358/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3118121 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

II SA/Kr 1466/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3118101 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

II SA/Kr 238/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3118197 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

II SA/Lu 451/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3151645 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

II SA/Lu 452/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3151630 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

II SA/Lu 478/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3156990 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

II SA/Lu 655/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3179418 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

II SA/Lu 721/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3121156 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

II SA/Lu 722/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3121253 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

II SA/Op 353/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3120380 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

II SA/Po 320/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3148582 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

II SA/Po 350/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3148415 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

II SA/Po 419/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3148769 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

II SA/Po 57/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3120670 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

II SA/Po 586/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179465 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

II SA/Po 619/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179584 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

II SA/Po 838/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179414 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

II SA/Po 896/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179612 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

II SA/Po 95/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3118343 - wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r.

II SA/Rz 1292/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3114352 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

II SA/Wa 2098/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122808 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

II SA/Wa 2124/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3146227 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

II SA/Wr 459/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3123066 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

II SA/Wr 539/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3122993 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

II SA/Wr 588/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3156882 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

II SA/Wr 604/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3117530 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

II SAB/Gl 60/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3115296 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

II SAB/Wa 348/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173366 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.

II USK 39/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3112364 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r.