Court jurisprudences

II SAB/Rz 207/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3107658 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 235/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3107119 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

II SAB/Rz 47/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3115385 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

II SAB/Wr 60/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3157017 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

II W 856/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3165369 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

I KK 161/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3159593 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

I KK 166/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3106215 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

I KK 186/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3177841 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

I KZ 36/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3159627 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

I Ns 107/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 3153170 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

I Ns 209/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 3122510 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

I PSK 10/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3106137 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

I PSK 12/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3106019 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

I PSK 9/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3106010 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 35/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3108076 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Ke 186/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3129833 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Ke 285/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3117585 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Ke 286/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3115985 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Ke 287/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3115942 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Ke 353/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3129758 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Ke 402/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3121676 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Ke 404/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3121640 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Lu 2/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3107422 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Lu 41/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3124231 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Lu 536/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3112055 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Lu 615/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3108087 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Lu 616/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3108113 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Ol 646/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3108085 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Ol 647/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3108107 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Ol 648/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3108117 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Ol 739/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3107440 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Po 941/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3121621 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 640/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3118707 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 733/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3112788 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 788/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3124296 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 789/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3124236 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 871/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3108093 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 872/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3108124 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 873/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3108133 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Rz 874/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3108094 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Sz 516/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3106058 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Sz 58/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3124260 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Sz 722/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3173322 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Sz 768/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3107620 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Sz 769/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3107634 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Sz 770/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3107624 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

I SA/Sz 923/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3114367 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.