IV SA/Wr 761/23, Wymóg przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przed rozstrzygnięciem wniosku o zwolnienie z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3668005

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.