Court jurisprudences

II SA/Wa 1915/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2770551 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

II SA/Wr 121/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2645474 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

II SA/Wr 433/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2647355 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

II SAB/Bd 94/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2646170 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

II SAB/Gd 18/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2641446 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

II SAB/Kr 13/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2644901 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

II SAB/Wa 637/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2716033 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

II W 1576/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2689108 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

II W 1678/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2689112 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

II W 213/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 2784252 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I Ns 56/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Mrągowie

LEX nr 2679973 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I OSK 1483/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2652929 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I OSK 1556/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865555 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I OSK 1622/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700450 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I OSK 1623/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714312 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I OSK 1630/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2682205 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I OSK 1679/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700498 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I OSK 2057/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2698399 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I OSK 2831/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865234 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I OSK 750/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2676657 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I OSK 751/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2676610 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I OSK 754/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2685224 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I OSK 755/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2685244 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I OZ 315/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644248 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I PK 67/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2645204 - zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SA/Bk 70/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2641410 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SA/Ke 112/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3135091 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 27/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2716004 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 838/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2701077 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 839/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2701044 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 928/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2707443 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 943/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2714314 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SA/Op 23/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3135214 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SA/Op 27/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3134786 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SA/Op 30/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3136114 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SA/Op 61/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2645618 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 282/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2732841 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 314/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2650846 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 47/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3018954 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SAB/Rz 8/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2642910 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SAB/Rz 9/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2643029 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SAB/Wa 45/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865733 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SO/Wa 29/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013014 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

IV Ca 406/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2673289 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.