Court jurisprudences

VI SA/Wa 24/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3012955 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

VI SA/Wa 437/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074038 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

VI SA/Wa 575/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074029 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

VI SA/Wa 719/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2652669 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

V P 589/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 2689728 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

V S 6/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 3026675 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

V SA/Wa 1250/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3132377 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

V SA/Wa 1770/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3136351 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

V SA/Wa 245/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3131202 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

V SA/Wa 252/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3135464 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

V U 285/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 2777439 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XI GC 1854/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2732346 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XII C 1069/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2666377 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XII C 1111/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2679540 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XII C 1201/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2666299 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XII C 2611/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2682861 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XII C 34/19 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2689698 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XIII Ga 1213/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2673158 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XIII Ga 1231/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2666232 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XIII Ga 1305/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2666068 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XIII Ga 1307/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2666199 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XII Ko 5/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2773349 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XIV C 29/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2666292 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XIV C 64/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2666359 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XXIII Ga 142/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2736672 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XXV C 1564/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2691784 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XXV C 212/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2692633 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

XXV C 2359/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2691781 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

14486/07, MALYY v. UKRAINA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

19019/18, RUDYY v. UKRAINA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

C-657/18, HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA v. TY - Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości

Dz.U.UE.C.2019/280/12 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I1 C 2696/2018 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2713851 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I ACz 359/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 2679797 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I AGa 447/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 2774979 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I C 1081/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 3029988 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I C 1083/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jaśle

LEX nr 2665766 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I C 1133/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2667704 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I C 1258/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie

LEX nr 2680551 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.